سوال مطرح شده :
موضوع :  ژئو فیزیک هوایی در حال حاضر
توضیحات :  آیا ژئو فیزیک هوایی در حال حاضر در حال انجام است؟ در زمینه اموزش نیروها چه اقدامی انجام شده است؟ آیا سازمان زمین شناسی تمامی پروژه ها را انجام می دهد یا شرکت‌ های خارجی در حال انجام کار هستند؟ آیا امکان جذب نیروی متخصص وجود دارد؟
نام کاربر :  ناتالی
پست الکترونیکی :  natalia_homayounfar@yahoo.com
تاریخ درج :  سه شنبه 22 تیر 1389  6:14
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image