سوال مطرح شده :
موضوع :  ژئوفیزیک
توضیحات :  با سلام در مورد روش رادیومتری و کاربرد آن در ژئوفیزیک هوایی اطلاعاتی به من بدهید.
نام کاربر :  هادی
پست الکترونیکی :  hadi_ebrahimi64@yahoo.com
تاریخ درج :  شنبه 3 اردیبهشت 1390  1:20
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image