سوال مطرح شده :
موضوع :  ژئوفيزيک هوايى
توضیحات :  در ژئوفيزيک زمينى و هوايى تا چه عمقى از سطح زمين اطلاعات تهيه مى شود؟
نام کاربر :  احسان
تاریخ درج :  دوشنبه 1 خرداد 1385  7:5
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ژئوفيزيک !
توضیحات :  در برداشت هاى ژئوفيزيکى با توچه به عوامل مختلف از جمله نوع سنگ ميزبان و خاصيتهاى ان حداکثر مى توان اطلاعات را از عمق ۱۰۰مترى زمين دريافت نمود و به اين اطلاعات يقين داشت.
تاریخ درج :  دوشنبه 1 خرداد 1385  7:11
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image