سوال مطرح شده :
موضوع :  نرم افزار
توضیحات :  براى آناليز اطلاعات ژئوفيزيک هوايى از چه نرم افزارهايى استفاده مى شود؟
نام کاربر :  رامتين
تاریخ درج :  یکشنبه 22 مرداد 1385  1:2
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  نرم افزار
توضیحات :  جهت آناليز داده‌ها نرم افزارهاى مختلفى وجود دارد. که يکى از مهمترين آنها براى پردازش داده‌ها نرم افزار Geosoft مى باشد. جهت تفسير و مدلسازى داده‌ها مى توان از مجومعه نرم افزار هاى شرکتEncom اسفاده نمود.
تاریخ درج :  یکشنبه 14 بهمن 1386  23:47




  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image